Pasukan Pengurusan

Mohammed Shukor Ismail
Ketua Pegawai Eksekutif

Alan Taslim Alias
Ketua Pegawai Kewangan

Ahmad Zahiri Ismail
Ketua Bahagian Operasi

Noor Marliza Ishak
Ketua Bahagian Modal Insan

Dato' Ooi Win Juat
Ketua Pemasaran & Nasihat

Khairul Nizar Mohd Arip
Ketua Teknologi Maklumat

Leong Pei Yee
Ketua Komunikasi & Khidmat Pelanggan

Anuar Abdullah
Ketua Kejuruteraan & Pengurusan Projek

Mohd Ghazali Mohd Adam
Ketua Pengurusan Kualiti & Konsesi
test