Pasukan Pengurusan

Mahmood Razak Bahman
Ketua Pegawai Eksekutif

Norita Binti Ibrahim
Ketua Pegawai Kewangan

Ts. Dr. Ahmad Zahiri Ismail
Ketua Bahagian Operasi

Mohd Huwaidi Ujang
Ketua Modal Insan & Pentadbiran

Dato' Ooi Win Juat
Ketua Pemasaran & Khidmat Nasihat

Leong Pei Yee
Ketua Komunikasi & Khidmat Pelanggan

Anuar Abdullah
Ketua Kejuruteraan & Pengurusan Projek

Ts. Haji Mohd Ghazali Mohd Adam
Ketua Pengurusan Kualiti & Konsesi

Rosli Mohamed Yaacob
Ketua Teknologi Maklumat

Azman Ismail
Ketua Pengurusan Jaminan & Pematuhan
test