Tapak Lawatan

Sebagai tambahan kepada 54 rangkaian pusat pemeriksaan seluruh negara, kami juga mempunyai 25 tapak pemeriksaan kenderaan yang menjalankan pemeriksaan secara berjadual di kawasan kurang penduduk dan terpencil.
test